شماره همراه:      

۱.     ۰۹۱۲۱۵۳۴۲۱۲                             

۲.    ۰۹۱۲۸۵۲۳۳۸۱ 

شماره تلفن ثابت:

۰۲۵-۳۷۳۰۱۵۹۳

 مکان شرکت: 

- تمامی محصولات این فروشگاه در "شهر قم" با پرداخت پس از تحویل به فروش می رسد.لذا برای ثبت سفارش نگرانی حاصل نکنید! رد کردن