روش کارکرد:

دستگاه ترجمه دیجیتالی رابه آمپلی فایر وصل کرده و

باکنترلی که روی دستگاه است شماره هر صفحه ازقرآن را

که وارد کنید با صدای زیباترجمه صفحه قرائت خواهدشد.

 

این دستگاه دارای خصوصیات دیگر نیز میباشد:

            ۱-دارای فلش   ۲-دارای رادیو

                   ۳-دارای ورودی Aux

 

 

 

(قیمت در فروشگاه موجود است)

تلفن پشتیبانی:   ۳۷۳۰۱۵۹۳۰۲۵

 

- تمامی محصولات این فروشگاه در "شهر قم" با پرداخت پس از تحویل به فروش می رسد.لذا برای ثبت سفارش نگرانی حاصل نکنید! رد کردن