شما با ثبت سفارش خود در سایت ما را از درخواست خود مطلع می کنید.ما نیز بسته به اطلاعاتی که در سفارش خود وارد کرده اید محصول را به شما رسانده و هزینه را دریافت میکنیم.

نکته بسیار مهم: تمامی محصولات سایت فقط در قم با پرداخت پس از تحویل به فروش می رسد.درصورتی که شما از شهری به جز شهر قم ثبت سفارش می کنید باما تماس بگیرید و مارا مطلع کنید تا هماهنگی های  لازم صورت بگیرد.

در ضمن برای شهرهایی به جز شهر قم فقط فروش تعداد موجود است و فروش تکی نداریم.

- تمامی محصولات این فروشگاه در "شهر قم" با پرداخت پس از تحویل به فروش می رسد.لذا برای ثبت سفارش نگرانی حاصل نکنید! رد کردن