گارانتی چیست؟

در روابط بازرگانی و خریدوفروش، تضمین یا گارانتی تعهدی

است که فروشنده در مقابل محصول یا خدماتی ارائه

می‌کند، و معمولاً متعهد می‌شود در صورت برآورده نشدن

ادعای خود، حاضر به تعمیر یا تعویض کالا خواهد شد.

نقض عهد زمانی اتفاق می‌افتد که این تعهد اجرا نشود،

یعنی محصول آن اشکالی داشته باشد و یا مطابق میل یا

انتظار خریدار نباشد.در معاملات تجاری و قانونی، تضمین

ضمانتی است که یکی از طرفین قرارداد به دیگری

می‌دهد که در برخی موارد و شرایط حقیقت دارد و اتفاق

می‌افتد؛ طرف دیگر قرارداد می‌تواند به آن تکیه کرده و اگر

مواردی برخلاف آن اتفاق افتاد و یا مشکلی به وجود آمد،

یکی از موارد را به‌عنوان چاره اتخاذ کند.

گارانتی تمام محصولات این شرکت یک سال

میباشد مگر محصولاتی که زمان گارانتی

درآن درج شده باشد.

- تمامی محصولات این فروشگاه در "شهر قم" با پرداخت پس از تحویل به فروش می رسد.لذا برای ثبت سفارش نگرانی حاصل نکنید! رد کردن