مترجم قرآن

موجود در فروشگاه

روش کارکرد: دستگاه ترجمه دیجیتالی رابه آمپلی فایر وصل کرده وباکنترلی که روی دستگاه است

شماره هر صفحه ازقرآن راکه وارد کنید با صدای زیباترجمه صفحه قرائت خواهدشد.

 

این دستگاه دارای خصوصیات دیگر نیز میباشد:

 

  ۱-دارای فلش   ۲-دارای رادیو

 

 

۳-دارای ورودی Aux

 

 

 

 

(قیمت در فروشگاه موجود است)

تلفن پشتیبانی:   ۳۷۳۰۱۵۹۳۰۲۵

- تمامی محصولات این فروشگاه در "شهر قم" با پرداخت پس از تحویل به فروش می رسد.لذا برای ثبت سفارش نگرانی حاصل نکنید! رد کردن