مشورت و دریافت کمک اطلاعاتی دربارهٔ یک موضوع است که بین مراجع (کمک‌گیرنده) و متخصص

(مشاور) انجام می‌گیرد. مشاوره در موضوعات و زمینه‌های مختلف علمی و برای اهداف گوناگون

انجام می‌شود.  مشاوره رایگان در خصوص خرید-نصب یا…اکو های همراه و…انجام میگرد.

تلفن:۳۷۳۰۱۵۹۳-۰۲۵

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- تمامی محصولات این فروشگاه در "شهر قم" با پرداخت پس از تحویل به فروش می رسد.لذا برای ثبت سفارش نگرانی حاصل نکنید! رد کردن